جمال پورکریم، فعال سیاسی و روزنامه نگار سرشناس کوردستان شرقی که همراه با تنی چند از دیگر فعالان سیاسی ملیتهای ایران و بنا بر دعوت رسمی وزارت فرهنگ کشور عربستان سعودی به این کشور سفر نموده است، طی مدت سفر خود با شماره عدیده ای از روزنامه ها و رسانه های مشهور این کشور مصاحبه هایی داشته است. طی این مصاحبه ها، پورکریم به بررسی وضعیت کوردستان شرقی و دیکتاتوریها و اعمال ضدحقوق بشری رژیم ایران پرادخته است.

این سفر و دیدار و مصاحبه ها که با واکنش سریع رژیم ایران و عوامل وی در منطقه روبرو گردیده است، رژیم ایران و عناصر و عوامل وابسته به آن، پورکریم را تجزیه طلب و وابسته به سعودیه خطاب نموده اند.

پورکریم طی مصاحبه های خود به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و شیوه های شکنجه در داخل زندانهای ایران و بازداشتگاههای اداره اطلاعات پرداخته است، در بخشی از مصاحبه خویش با “شرق الاوسط” می گوید: “جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای ولایت مطلقه فقیه بنیان نهاده شده است، خود را نماینده خودا بر روی زمین معرفی می نماید و با استفاده از تمامی متد کهنه پرستانه خویش، دین را به منظور مسلط نمودن قوم فارس بر روی دیگر ملل ایران، مورد استفاده قرار می دهد”.

این فعال سیاسی کورد در مصاحبه ای دیگر با “سعودی گازتی” می گوید: “اصلیترین خطری که ما کوردها در ایران با آن روبرو می باشیم، خطر نابود شدن هویت ملیمان است، جمهوری اسلامی مدام می کوشد تا هویت ملی دیگر ملتهای غیرفارس داخل ایران را حذف و آنها را به فارس بدل نماید”.

پورکریم در مصاحبه اش به نبود و فقدان آزادی بیان در ایران می پردازد و می گوید: “علیرغم آنکه در ایران چندین ملیت و آئین و مذهب گوناگون وجود دارد با اینحال جمهوری اسلامی حق آزادی بیان را از همگی آنان سلب نموده است و در عملی نیز موانع عمده ای را در سر راه دگراندیشان و آئینها و مذاهب دیگر قرار داده است”.

این روزنامه نگار کورد به صدور انقلاب از طرف ایران نیز اشاره نموده است و در این رابطه افزوده است: “خامنه ای و کلیت جمهوری اسلامی تحت عنوان نمایندگی خدا بر روی زمین، به دخالت در خارج از مرزهای ایران پرداخته اند و ظلم و ستم خویش را به خارج از مرزها نیز گسترش و اشاعه داده اند و نیز با همین بهانه، خامنه ای و رژیم وی به صورتی بسیار بی شرمانه به دخالت در امورات داخلی دیگر کشورهای اقدام می نمایند”.

“المناطق” یکی دیگر از وبسایتهای مشهور و پرخواننده سعودیه است که این فعال سیاسی کورد در سفر خویش به عربستان سعودی با آن مصاحبه نمواه است. پورکریم در مصاحبه خویش با المناطق، به نارضایتی و انزجار عمومی ملل ایران از رژیم پرداخته  و می گوید: “از همان ابتدای انقلاب و روی کار آمدن این رژیم، مردم ایران نیک دریافته اند که این رژیم شایسته حکومتداری و حکمرانی بر آنان نیست و به طور کلی ملل ایران از این رژیم ناراضی اند”.

پورکریم در برخی دیگر از مصاحبه های خویش به مبحث نبودن حق آموزش و پرورش به زبان مادری برای ملتهای کورد و ترک و بلوچ و عرب و …غیره، در ایران اشاره نموده است و می گوید: “جمهوری اسلامی ایران با هر طریقی و از همان اوان روی کار آمدنش سعی نموده است تا ایران را تک ملیتی و فارس نشان بدهد و چهره ای را از ایران ترسیم و به دنیای خارج نشان بدهد که در آن تنها ایرانی پارسی وجود دارد از این روی اموزش تنها به زبان فارسی بوده و حق آموزش و پرورش به زبان مادری از دیگر ملل ایران، سلب گردیده است”.

این فعال سیاسی شهیر کورد در مصاحبه خویش با “سعودی پرس” به اراده ملتهای ایران و میلشان برای استقلال نیز پرداخته است و می گوید: “ایرانی کشوری است که از چندین ملیت متشکل است که از همدیگر متفاوتند و مللی مستقل می باشند. ملل داخل ایران هرگاه اراده بنمایند و لازم بدانند، مرزهای مصنوعی داخل ایران را متلاشی نموده و کیان و هویت مستقل خویش را تشکیل می دهند”.

پس از انتشار مصاحبه های صریح این روزنامه نگار و فعال شناخته شده کورد و بویژه پس از مصاحبه وی با العربیه و گفتگو در رابطه با پیام خامنه ای در رابطه با عدم کفایت سغودیه در اداره نمودن حج، موجی از مخالفتها از جانب جمهوری اسلامی و اقمار و عناصر وابسته با آن در دنیای مجازی و نیز رسانه های ایران آغاز گردیده است. بخش عربی رسانه های ایران از قبیل “پرس تی وی”، “الوفاق انلاین” و فارس، مصاحبه های و تشریحات پورکریم را وابستگی به سعودیه و تجزیه طلبی نام نهاده اند.

از اینرو روژی کورد نیز با وی گفتگویی انجام داده است که در ذیل می آید.

روژیکوردقبلازآنکهبهخودمسئلهسفرشماودلیلآنونیزتوشههایاینسفربپردازیم،لازممیبینمکهبهمشهوداتشماازسعودیهبپردازم،بیشترمردمایرانعربستانسعودیراازدریچهرسانههایایرانمیشناسند،مشهوداتشماوواقعیاتاینکشورچیبود؟

پورکریم: اگر از وضعیت عربستان سعودی بگویم و مقایسه‌ای کوتاه با ایران داشته‌ باشم باید بگویم که‌ قابل مقایسه‌ نیستند، در عربستان سعودی بیکاری و فقر جایی ندارد و مردم در نهایت امنیت اجتماعی و رفاهی بسر میبرند، مردمان ساکن ایران جهت تامین و امرار معاش ناچارند جهت اشتغال و کار به‌ کشورهای همسایه‌ و همجوار بروند، اما در سعودی جدای از اینکه‌ مردمانشان بیکار نیستند برای کشورهایی همچون فلیپین، بنگلادش، پاکستان و … کارآفرینی شده و بسیاری از مردمان کشورهایی که‌ اشاره‌ کردم در آنجا مشغول کار و زندگی هستند. خدمات برای مردم عربستان در حد بالایی است برای نمونه‌ اموزش و تحصیل و بهداشت و درمان و امکانات رفاهی برای همگان رایگان است. سعودی از لحاظ ازادی شاید بسیار ایده‌ ال نباشد اما در مقایسه‌ با ایران و بسیاری از کشورها، آزادی بالایی برای همگان وجود دارد، حجاب اجباری وجود ندارد و انچه‌ من دیدم بسیاری از زنان بدون حجاب ازادانه‌ مشغول کار روزانه‌ خود بودند. در عربستان سعودی دولت کاملا سکولار عمل میکند، اما فرهنگ و سنت را خود مردمان هستند که‌ از آن پیروی و محافظت میکنند وگرنه‌ دولت مدام جهت تغیرات و اصلاحات امادگی کامل را از خود نشان میدهد. اگر زنان حق رانندگی ندارند، دولت نیست که‌ پیشگیری میکند ، بلکه‌ فرهنگ و سنن جامعه‌ هستند که‌ چنین میخواهد و میطلبد، در کل دید من و نگاه من با توجه‌ به‌ تبلیغات مسمومی که‌ رژیم ایران بر ضد سعودی داشته‌ و دارد، این بود که‌ عربستان تنها صحرا و نخل و شتر دارد، اما آنچه‌ من دیدم با همه‌ تبلیغات رژیم ایران ناهماهنگ و نایکسان بود، آبادانی و خوشگذرانی در اینجا با اروپا و کشورهای متمدن تفاوتی آنچنانی ندارد.

 سالانه‌ بیش از ١٢٠ هزار دانشجو داوطلبانه‌ به‌ مردمان کشورهای مختلف که‌ برای ادای مراسم حج به‌ عربستان امده‌اند خدمات رسانی میکنند و همچنین سالانه‌ دولت به‌ هزاران نفر از دانشجویان، جهت تحصیل در خارج از کشور ، بورسیه‌ میدهد. در دیداری که‌ با رئیس کل بانک اسلامی عربستان داشتیم ، ایشان گفتند که‌ به‌ همه‌ کشورهای اسلامی نیازمند تاکنون ملیاردها ریال وام پرداخت کرده‌ایم و همچنین به‌ همه‌ پناهندگان در سراسر جهان کمک رسانی شده‌ و حتی گوشتهای قربانی شده‌ در ایام حج سالانه‌ به‌ صورت رایگان به‌ بیش از ٩٣ کشور فقیر دنیا ارسال میشود .در مراسم رژه‌ و مانوری نظامی که‌ وزارت دفاع انرا ترتیب داده‌ بود شرکت داشتم و در اینجا اذعان میکنم که‌ سعودی دارای توان نظامی بسیار بالایی است و اگر رژیم ایران بخواهد با این کشور وارد جنگ شود ، در واقع ندای فنا و نابودیش را سر داده‌ است .

روژیکورد:  جنابپورکریمشمادرمصاحبههاوملاقاتهایتانبیشتربررویچهنکاتیتاکیدکردید؟

پورکریم: تاکید من بیشتر بر افشای ماهیت جمهوری اسلامی بود و تاکید کردم که جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای ولایت مطلقه فقیه بنیان نهاده شده است، خود را نماینده خودا بر روی زمین معرفی می نماید و با استفاده از تمامی متد کهنه پرستانه خویش، دین را به منظور مسلط نمودن قوم فارس بر روی دیگر ملل ایران، مورد استفاده قرار می دهد. در مورد وضعیت کوردها و سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با ملیتهای ایران نیز بر طبق مستندات اشاره نمودم که ” “اصلیترین خطری که ما کوردها در ایران با آن روبرو می باشیم، خطر نابود شدن هویت ملیمان است، جمهوری اسلامی مدام می کوشد تا هویت ملی دیگر ملتهای غیرفارس داخل ایران را حذف و آنها را به فارس بدل نماید”.

روژیکورد:  جمهوریاسلامیدرطول 37 سالعمرخودشکوشیدهاستتاخودراولیعهدمسلمینبررویزمینقلمدادبکندوچنینوانمودبکندکهدیگرکشورهایاسلامیودرصدرآنهاسعودیه،وابستهبهصهیونیزمهستندواینشایستگیراندارند،نظرشماچیهست؟

پورکریم: همچنان که‌ در مصاحبه و دیدارهای خودم در عربستان نیز بحث کرده ام، “علیرغم آنکه در ایران چندین ملیت و آئین و مذهب گوناگون وجود دارد با اینحال جمهوری اسلامی حق آزادی بیان را از همگی آنان سلب نموده است و در عملی نیز موانع عمده ای را در سر راه دگراندیشان و آئینها و مذاهب دیگر قرار داده است” خامنه ای و کلیت جمهوری اسلامی تحت عنوان نمایندگی خدا بر روی زمین، به دخالت در خارج از مرزهای ایران پرداخته اند و ظلم و ستم خویش را به خارج از مرزها نیز گسترش و اشاعه داده اند و نیز با همین بهانه، خامنه ای و رژیم وی به صورتی بسیار بی شرمانه به دخالت در امورات داخلی دیگر کشورهای اقدام می نمایند.

روژیکوردجمهوریاسلامیورهبریآنبویژهازابتدایشروعحجامسالجنگیتمامعیاررابرعلیهسعودیهشروعکردهاند،آیااینامرمیتواندنشانگرپشتیبانیمللایرانازاینرژیمباشد؟

پورکریم: از همان ابتدای انقلاب و روی کار آمدن این رژیم، مردم ایران نیک دریافته اند که این رژیم شایسته حکومتداری و حکمرانی بر آنان نیست و به طور کلی ملل ایران از این رژیم ناراضی اند. جمهوری اسلامی ایران با هر طریقی و از همان اوان روی کار آمدنش سعی نموده است تا ایران را تک ملیتی و فارس نشان بدهد و چهره ای را از ایران ترسیم و به دنیای خارج نشان بدهد که در آن تنها ایرانی پارسی وجود دارد از این روی اموزش تنها به زبان فارسی بوده و حق آموزش و پرورش به زبان مادری از دیگر ملل ایران، سلب گردیده است. من به صراحت و جدیدت عرض می کنم که اکثریت قریب به اتفاق ملل ایران نه تنها بر علیه سعودیه نیستند بلکه مخالف دست درازهای رژیم در امورات دیگر کشورها هستند و از خود این رژیم نیز ناراضی هستند، اقدامات رژیم به هیچ نحو بیانگر پشتیبانی ملل ایران و به ویژه ملل تحت ستم داخل ایران نیست و بلکه مغایر با خواسته های آنهاست. ایرانی کشوری است که از چندین ملیت متشکل است که از همدیگر متفاوتند و مللی مستقل می باشند. ملل داخل ایران هرگاه اراده بنمایند و لازم بدانند، مرزهای مصنوعی داخل ایران را متلاشی نموده و کیان و هویت مستقل خویش را تشکیل می دهند.