کوردناسیون:

تهیە و تنظیم: Tawarikurdistan

عدەای از فعالان عرصە سیاسی کوردستان تحت اشغال ایران در مورخە ٢٦ فروردین ١٣٩٩ بیانیەای تحت عنوان همبستگی و ائتلاف فعالان سیاسی و مدنی را با جمعی از فعالین فارس، تورک،بلوچ و عرب الاحوازی امضا و منتشر کردەاند و بنا بر خبرهای موثق این بیانیە بە وزارت خارجە آمریکا ارسال شدە است.

در بخشی از این بیانیە بە صراحت از واژە حاکمیت ملی سخن بە میان آمدە است کە همانا بمعنای حکومتی است متمرکز بە سیاق حکومت فعلی جمهوری اسلامی ایران یا سلطنتی و پادشاهی . در این بیانیە از ملتهای کورد، تورک آذری، عرب الاحواز ، بلوچ ، کاسپین و … بعنوان اقوام ایرانی نام بردە شدە است و این در حالیست کە خاک این ملل توسط ایران اشغال شدە و سرزمینهای این ملل ، سرزمینهای اشغالی هستند نە بخش و جزئی از خاک و جغرافیای ساختگی و جعلی ایران.

در ادامە بیانیە ،این افراد متوهم خواستار کنارەگیری علی خامنەای و انحلال قانون اساسی و برگزاری همه پرسی و انتخابات آزاد، سالم وعادلانه برای تشکیل مجلس موسسان بە شیوەای مسالمت آمیز و غیر قهر آمیز شدەاند کە این نشات گرفتە از خیالات و توهمات این جمع بە اصطلاح سیاسی ایرانیست.

قرار گرفتن نام برخی از افراد در لیست امضا کنندگان این بیانیە ، کە سابقە طولانی در مبارزە با دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی را در کارنامە سیاسی خود دارند ، جای بسی تعجب و تاسف است .

بدون شک طبق روال همیشگی بعد از انتشار صدای اعتراض شخصیتها و احزاب سیاسی استقلال طلب ملل غیر فارس، ((نسبت بە بیانیە همبستگی و ائتلاف فعالان سیاسی و مدنی ایرانی )) عدەای از امضا کنندگان اعلام بی اطلاعی و امضاهایشان را تکذیب میکنند و این نیز در حالیست کە بیانیە همبستگی و ائتلاف فعالان سیاسی و مدنی ایرانی با امضای آنان بە وزات خارجە آمریکا ارسال شدە است.

جنبش استقلال طلبان کوردستان، ضمن محکوم کردن این بیانیە در اینجا اعلام میکندکە :

  • افرادی کە این بیانیە را بەنام فعالین سیاسی کوردستان امضا کردەاند، تنها نمایندگی احزاب و سازمانهای خود را دارا هستند نە نمایندگی ملت کورد در کوردستان تحت اشغال ایران و ما آنها را بعنوان نمایندە ملت کورد بە رسمیت نمیشناسیم.

  • ما بعنوان جنبش استقلال طلبان کوردستان، خواهان استقلال ملت کورد در کوردستان روژهلات (( کوردستان تحت اشغال ایران)) هستیم و واژەهای ساختگی و جعلی ملت ایران و تمامیت ارضی ایران را برسمیت نمیشناسیم.

  • ما در مبارزات سیاسی خود خواهان سرنگونی رژیم ایران در کلیت و تمامیت خود و خروج کامل نیروهای بنام ایرانی از خاک کوردستان هستیم و در هیچ طرح و برنامە و پروژە سلطنت طلبی، شاهنشاهی، جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق و هیچ نیروی تمامیت خواه و مرکز گرایی مشارکت نمیکنیم.

  • از فعالین سیاسی و مدنی جامعە و ملت کوردستان تحت اشغال ایران خواستاریم کە در صورت اعتراض بە بیانیە همبستگی و ائتلاف فعالان سیاسی و مدنی ایرانی پتیشن را کە در پایان بیانیە جنبش استقلال طلبان کوردستان آمدە است امضا کنند .

توضیح: در پایین این متن بیانیە همبستگی و ائتلاف فعالان سیاسی و مدنی ایرانی را نیز منتشر میکنیم.

جنبش استقلال طلبان کوردستان ٣١ فروردین ١٣٩٩ خورشیدی ١٩ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

بیانیه همبستگی و ائتلاف فعالان سیاسی و مدنی

ما کنشگران سیاسی و مدنی ایران باورمند به اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن شدیم ضمن حمایت از همه مبارزان راه آزادی در ایران برای گذار از حاکمیت دینی جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت ملی مبتنی بر ارزش های دموکراتیک و لائیک در ایران این تفاهم نامه را برای اعلام همبستگی و ائتلاف به شرح زیر امضا نماییم. 1- کناره گیری و استعفای علی خامنه ای از قدرت 2- انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3- برگزاری همه پرسی و انتخابات آزاد، سالم وعادلانه برای تشکیل مجلس موسسان 4- تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت برای اقوام در ایران، برابری حقوق شهروندان، آزادی بیان، اندیشه و فعالیت احزاب سیاسی، جدایی دین از حکومت و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای منطقه و جهان

14/04/2020 میلادی | 26 /01/1399

امضاکنندگان: فواد پاشایی، شیرین عبادی، عطا هودشتیان، حسن شریعتمداری، عبدالله مهتدی، محسن سازگارا، ایرج مصداقی، مسیح علی نژاد، حسن اعتمادی، امیر حسین اعتمادی، عباس میلانی، مهرانگیز کار، تقی رحمانی، کریم عبدیان، شروان فشندی، راحله فرج زاده، احمد باطبی، جمشید برزگر، نازنین افشین جم، ناهید بهمنی، رضا حسین بر، لادن برومند، شاپرک شجری زاده، همن سیدی، یزدان شهدایی، ضیا صدرالاشرافی، رضا علیجانی، هایده توکلی، شهریار آهی، رامین پرهام، علی جوانمردی، بهروز ستوده، مریم شریعتمداری، رویا حکاکیان، احمد رافت، پرویز دستمالچی،فرامز دادرس، مریم معمارصادقی، علی اکبر امید مهر، ناصر بلیده ای، محمدرضا حیدری، کاوه راد، سعید بشیرتاش، شاهین نژاد، سپیده پور آقایی، حسن نایب هاشم، علی جوادی، عسل پهلوان، حسین علیزاده، جمشید اسدی، مجتبی واحدی، مهران براتی، کاوه شیرزاد، کاوه شهروز، عمار ملکی، اقبال صفری،یوحنا نجدی، شاهین میلانی، عرفان رهنمون، مهناز افخمی، مهدی یحیی نژاد، فرخ زندی، عبدالستار دوشوکی، فرزاد فروزان، الهه بقراط، فریدون خاوند، نسیم بهروز، پتکین آذرمهر، ساقی لقایی، مسعود نقره کار، گلاره شرفکندی، همایون نادری فر، یوسف بنی طرف، نیما راشدان، نادر اسکویی، محمدرضا نیک فر، بهنام محمدی، بهزاد مهرانی، اسماعیل زرهی، مرتضی کاظمیان، جلیل گادانی، نینا انصاری، عباس خرسندی، فیروز نادری، هما سرشار، شهلا شفیق، مسعود عزیزی، نسرین الماسی، میترا جشنی، اکبر عطری، کاوه موسوی، مهرداد حریری، پیام اخوان، مجید محمدی

پتیشن را اینجا میتوانید امضا کنید.

The people who signed the solidarity statement and the coalition of political and civil activists are only the representative of their own parties and affiliated organizations, not the representative of the Kurdish community and Kurdish nation in eastern Kurdistan-the occupied Kurdish territories by Iran-.

Some of the Kurdish political activists in eastern Kurdistan-the occupied Kurdish territory by Iran- have signed and published the statements of solidarity and coalition of political and civil activists with a group of Persian, Azari, Baluch and Ahwazi Arabs activists on 14 April, 2020 according to credible reports, the statement has been sent to the US department of state.

In some part of this statement the national sovereignty is explicitly mentioned which means a centered government like the current Islamic republic of Iran or monarchy. The statement cites the Kurdish, Azeri, Baluch, Ahwazi Arab and Caspian nations as Iranian ethnic groups. These territories are occupied by Iran so these lands are occupied territories not a part of Iran counterfeit and fake geography.

These deluded people called for Ali Khamenei resignation, dissolution of the constitution, holding a free and fair referendum in order to form a constituent assembly in a peaceful and non-violent manner. This is due to the illusions of this so-called Iranian political group. It is very surprising and regrettable that some people’s names are in the list of statement signers who have a long history of fighting with the Pahlavi and the Islamic republic of Iran.

According to the usual practice some signers will deny their signature, when they hear non-Persian separatists and political parties. Meanwhile, the statement of solidary and coalition of Iranian political and civil activists which signed by them has been sent to the US state department.

The Kurdistan independence movement has condemned the statement and announces that:

-the people who signed the statement on behalf of Kurdistan’s political activists are not the representatives of the Kurdish people in occupied Kurdistan of Iran, they’re just the representatives of their own organizations and we do not accept them as Kurdish representatives.

-we as the Kurdistan separatist movement, call for the Kurdish independence in eastern Kurdistan (Kurdistan Under Iranian occupation) and we do not recognize the territorial integrity of Iran and its fake words as Iranian nations.

-we want the Iranian regime overthrow and complete withdrawal from the Kurdistan territory through our political struggle and we do not participate in any plan of monarchy, imperialism, the Islamic republic and Mojahedin, totalitarian and centrist forces.

We call on the Kurdistan under Iranian occupied political and civil activists to sign the petition at the end of Kurdistan independence movement statement in case of protest against the statement of solidarity and Iranian political and civil activists.

Explanation: we also publish the statement of Iranian political and civil activists coalition at the end of this text.

Kurdistan independence movement

2020,4,19